تخریب وسیع جنگلهای آمازون در برزیل و تاثیرات نامطلوب حاصل از آن – زومیت

• مناطق خالی وعاری از پوشش جنگلی محاط در جنگلهای شمال . به گزارش سایت خبری محیط زیست ایران (IENA)، تصاویر ماهوارهای حکایت از افزایش تخریب جنگلهای آمازون دارند. در پژوهشی Miranda و همکاران (2012) اقدام به مدلسازی مناطق مستعد تغییر پوشش جنگلی با استفاده از رگرسیون لجستیک در جنگلهای بارانی شمال مکزیک نمودند، نتایج حاصله نشان داد که منطقه موردمطالعه بهشدت مستعد تغییر پوشش جنگلی و کاربری زمین است و افزایش روزافزون جمعیت عوامل اصلی تغییر پوشش جنگلی بیان کردهاند.

در جنوب آن در ارزگان کتیبه های دیگربکتریائی یافت شده است. آنها در کوههای منزوی شمالشرق کابل و جنوب آبریز هندوکش در بین دریای علینگاردر غرب و دریای کنردرشرق زندگی میکنند. بآنهم پارسی زبانان غرب کشور خود را بنامهای تباری دیگری نامیده و فارسیوان “اصلی” شیعه های اند که در غرب کشور، درهرات و اطراف آن زندگی میکنند(عنوان پائین دیده شود). اینرا از وجدان خود بپرسید، هرچه جواب داد عمل نمایید.

وی از مهار کامل حریق در رودبار به دنبال بارش باران خبر داد و افزود: در حال حاضر آتش کاملا خاموش شده است. ولسوالی آبکمری که در غرب ولایت بادغیس موقعیت بر اساس برآورد رسمی سال ۲۰۰۲ میلادی دارای جمعیت تقریبی ۳۶۳۰۰ است اکثریت ساکنین این ولسوالی و یا حدودا ۸۰٪ را قوم تاجیک تشکیل میدهند و نیز اقوام پشتون به اقلیت زیست دارند. به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، احمد حمزه زاده امروز در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه بر اساس یافته های باستان شناسی و بر اساس آخرین لایه شناسی های تاریخی، تاریخ آذربایجان شرقی در مناطقی مانند خداآفرین از شش هزار و ۵۰۰ سال به ۹ هزار سال افزایش یافته، در زمینه دیگر اقدامات صورت گرفته در حوزه میراث فرهنگی نیز اظهار کرد: در جریان ارسال پرونده ثبت کاروانسراهای ایرانی با ۵۳ مورد به یونسکو، آذربایجان شرقی با چهار کاروانسرا بیشترین پرونده را دارد و ارزیابیهای کارشناسان یونسکو نیز در این زمینه مثبت بوده و منتظر طرح و بررسی این پرونده از سوی یونسکو در تیر سال آینده هستیم.

خبرگزاری مهر، گروه استانها- اعظم محبی: آتش سوزی یکی از عوامل اصلی تغییر در اکوسیستمهای طبیعی از جمله جنگلها است که در سالهای مختلف و بر اساس تغییرات اقلیمی، شدت و ضعف تاثیرات مخرب آن افزایش یا کاهش مییابد. وجود قارچ ها و کرم ها در این لایه بیشتر است. اینها اکثرا اسیران جنگهای بودند که دربین خود کافر ها جریان داشته یا بمقابل مسلمانانی که بامتداد مرزهای کافرستان زندگی میکردند. بغیرازعدم موجودیت امام غایب وموجودیت امام زنده (حالا- آغاخان)، اسماعیلیه نظاری همچنان علی بن ابی طالب را تقریبا باندازۀ خود محمد مهم میدانند.

یکتعداد امامت موسی کاظم را نپذیرفته و اسماعیل را امام میدانند، بخصوص محمد پسر او را که انکشاف دهندۀ شاخۀ اسماعیلی شیعه است، وارث حقیقی میپندارند. اینها یک شاخۀ تشیع بوده (بنام شاخۀ اسماعیلیه) و از فرقۀ عمدۀ شیعه و مرسوم در ایران کنونی (بنام امامیه) فرق دارند. در بین اینها تاجیکان قرار دارند که بطورعمده در شهرهای بزرگ و در شمالشرق کشور زندگی میکنند. او بیشترعلاوه میکند که آنها باشندگان بومی افغانستان بوده و فرض میشود اولادۀ اسکندر بزرگ باشند.

درروزگارقدیم، نام تاجیک توسط کوچیان (ازبیک) برای نشان دادن مردمان بومی (عمدتا پارسی زبان) سرزمین های اشغالی درجنوب آسیای میانه و شمال افغانستان بکارمیرفت. آنها بصورت عمده منحیث اولادۀ مهاجرین شمال و شمال غرب (پس از انقلاب روسیه) بوده و بخاطر قالین بافی و پوست قره قل خویش بطور خاصی مشهوراند. درغرب اروپا، خداوند الموت منحیث مرد قدیم کوه شناخته میشود. نظاریها بطورخاصی بخاطررهبران یا امامان قبلی ایشان بنام خداوند الموت (یک قلۀ کوه درغرب تهران فعلی) شناخته میشوند. امامان الموت بحق یا نا حق بخاطر سیاست کشتار مخالفین ایشان بد نام اند.

از آن ببعد، این نام به مردمان سنی، مسکون و پارسی زبان افغانستان و سرزمین های همسایه (طور مثال تاجکستان) محدود میشود. و حمام جنگلی کاربردهای دیگری نیز دارد، به طور مشخص شما را دقیقاً در فضای ذهنی مناسب برای استفاده از قانون جذب قرار می­دهد. در کنارههای رود آمازون به طور متوسط در فصل کم آبی زمینها به مسافت 111,000 کیلومتر از آب پوشیده میشود و در فصول بارانی حوزه رودخانه حتی تا 350,000 کیلومتر هم میرسد. اینطور که به نظر میرسید این قبیله تا به حال با انسانهای دیگر برخورد نکرده بودند زیرا درست در زمانی که باستانشناسان قصد عکسبرداری از آنها را داشتند، مردم قبیله به سمت آنها نیزه و تیر پرتاب کردند.

زبان آنها مربوط به زبانهای باصطلاح ترکی غربی است که دربرگیرندۀ ترکی معاصر نیز بوده و از زبان های ترکی شرقی متفاوت است که توسط گروههای ترکی دیگر آسیای میانه صحبت میشود. باینترتیب، سلطنت کوشان درکوتلهای اطراف کوههای هندوکش متمرکز بوده و ساحۀ کابل دارای اهمیت خارق العاده میباشد که دربرگیرندۀ محورامپراطوری و وصل کنندۀ جلگه های حاصل خیز بکتریان درشمالغرب با جلگه های هند در جنوبشرق است. دیوارهای غارها که درآنها مجسمه ها قراردارند با رنگها تزئین شده اند؛ رسامی غار بودای کوچک یاد آور هنر ساسانیان ایران، بخصوص ازسده های ششم وهفتم میباشد. این نام یاد آور یاما یا یما خدای عالم اموات میباشد.

نام بعضی ازخدایان کافر نیز یاد آورمعبودان هندو- ایرانی، طورمثال خدای عمدۀ کافرها بنام ایمرا، مرزا یا یامرای است. نوشیدن شراب، قربانی حیوانات، موجودیت واعظان و سرایندگان سرودها و کاربرد یک آتش مقدس تماما نشانه های یک رابطۀ نزدیک با مذهب قدیمی هندو- ایرانیها است. بیگانگان معمولا آنها را بحیث دزدان، قاتلان، شرابنوشان و آتش پرستان می پنداشتند. این ناحیه بنام نورستان یاد میشود، اما قبل از اشغال آن توسط امیرعبدالرحمن در زمستان 1895/96 برای بیگانگان (بعلت مذهب غیراسلامی مردم آن) بنام کافرستان یاد میشد.

اکثر ساکنان کشورهای با درآمد بالا در کشورهای آمریکای شمالی و اروپای غربی از رفاه و سطح زندگی خوبی برخوردارند در حالی که در برخی کشورهای قاره آسیا ، آفریقا و آمریکای لاتین بخشی از مردم با فقر و کمبود امکانات زندگی مواجه اند . زیرا محمد کسی بود که پیام خدا را میگرفت (مطابق آنها)، اما علی آنرا تفسیر میکرد. طراح و کارگردان این فیلم با اشاره به دیگر پیامهای مهم این اثر اظهار کرد: بنده خوشحالم که علاوه بر ارائه پیامهای مهم منابع ملی و طبیعی استان به مردم و مسئولان و ضرورت توجهات با برنامههای کارشناسانه در لابه لای این مهم دو پیام تاریخی از دروازه استراتژیک و گردنه پاطاق و حماسه مردان پارس در مقابل هجوم وحشیانه اسکندر مقدونی در این تنگه که همراهی خوب موسیقی حماسی و ساز کهن ایرانی تنبور نوازی از موسیقی صد ساله ایران را داشتیم که حاصل زحمات آقای محبی تدوینگر مستند که آشنایی خوبی با موسیقی و سازهای ایرانی دارند قابل توجه و تحسین بود و همچنین رشادتهای ملی عملیات مرصاد در تنگه مرصاد هم از نظر دور نماند و با نریشن زیبا و با شاهد گرفتن کوههای استوار و درختان مقاوم بلوط که نماد مقاومت و ایستادگی هستندبا ادبیات حماسی خوب بیان شد که مورد توجهات و ابراز محبت و تماسهای مردمی زیادی شد.

ترکمنهای افغانستان عمدتا مربوط به قبایل ایراسی و تیکی است، اما شامل قبایل دیگر ترکمن نیز میشود. شاید تا به حال خیال میکردید شهر شکلاتی تنها در قصههاست اما باید این را بگویم که در واقعیت نیز شهر شکلاتی داریم. این ناحیه بخوبی ارائه کننده زابلستان است؛ مسیر سوانژنگ نیز در واقعیت این محل را درساحۀ جنوبشرق افغانستان قرار میدهد. برای رسیدن به این نتیجه ، آمار تعداد پرندگان در جنگل بارانی آمازون که توسط سازمانهای مختلف مدیریت می شود ، مبنا قرار گرفته است. آنها بعلت زبان وفرهنگ ایشان که با تمام همسایه ها فرق دارند، مضمون مطالعات متعدد بوده است.

در گیلان سواحل زیبایی وجود دارد که می توانید در آن ها استراحت کنید و آفتاب بگیرید. آفتاب اشیاء و البسه را در دو سه ساعت خشکانید. و پس از یکی دو نشست، چنین نهاده شد که کوشندگان، نمایندگانی از سوی خود نزد عینالدوله بفرستند که با خود او گفتگو شود. کوتاه سخن: در نتیجهٔ کوششهای مردانه و بخردانهٔ یکسال و نیم دو سید و همدستان ایشان، مشروطه در ایران پیدا شده، ولی یک تکان دیگری میخواست که آن را روان گرداند و پیش برد، و این تکان را تبریز بگردن گرفت که با یک جنبش ناگهانی، آخرین امید درباریان را از میان برد، و آواز کوشندگان تهران را بهمه جا رسانید.

در مجموع، زندگی طوری پیش میرود که در طول سده ها جریان داشته است. گفتم زهی سعادت. گفت اینجا دیر نمانید، زود بروید، برفها آب میشود صعود شمارا مانعی پیش نیاید. اینجا یا همیشه ترافیک است، یا کوه ریزش کرده و پلیس راه آن را بسته. تاجیکان غالبا بدون کدام دلیلی بنام تاجیکهای کوهستانی (و پامیریها یا غلکا ها) یاد میشوند که درشمالشرقی ترین حصۀ کشور و اطراف آن بشمول واخانیها و دیگران زندگی میکنند (زبانهای که درشمالشرق افغانستان صحبت میشود شامل وخی در واخان، شغنی در شغنان، روشانی درشمال شغنان، اشکاشمی دراشکاشم، سنگلیچی درسنگلیچ و منجی در منجان و چترال میباشند.

او میگوید:ما برای به دست آوردن پولی که برای زندگی در جهان مدرن به آن نیاز داریم، دارای ایدههای توسعهای دیگری هستیم. وقتی یکی ازاین اولاده (امام جعفرصادق – امام ششم شیعه های امامیه و امام پنجم اسماعیلیه ها، زیرا اینها علی را امام نمیدانند) در765 وفات میکند، موسی کاظم پسر او جانشین می شود. این عقیده به امام غایب یکی ازعلایم ممیزۀ امامی یا دوازده امامی شیعه ها است. گزارش میشود او پسری داشت که امام دوازدهم بوده و ازجهان غایب میشود، اما عقیده دارند زمانی برمیگردد که مناسب باشد.

در جنگل افراد سودجویی وجود دارند که در صورت فهمیدن مکان و موقعیت جیک به او حمله ور میشوند و او را میکشند. بعلاوه، اسماعیلیها به یک تفسیرباطنی پیام قدسی باور داشته و آنها متعاقبا چندین مرحلۀ ابتکار(آغازگری) دارند. کافرها همچنان احساس بزرگی بمقابل “پاک” و “ناپاک” داشته و باین ارتباط از سیستم مقررات مغلقی برای جدا کردن آنها کارمیگرفتند. زبانهای مختلف همچنان بازتاب تفاوتهای اجتماعی- سیاسی و فرهنگی بین گویندگان آنهاست. آنها با یک تنوع زبانهای مرتبط صحبت میکنند.

دیدگاهتان را بنویسید