10 مورد از حیوانات خطرناک آمازون که باید از آن ها دوری کرد – Happypet

درین حال محافظین جنگلات طعیی افغانستان زمان از تخریب بیش از 40% هزار جریب زمین دارای درختان مثمیروغیرمثمیر جنگلی طی دو ماه اخیر سال روان دراین ولایت خبر داده از ناتوانی خود واز نگهداری این جنگل ها شکایت می کند که در این اواخر وزارت زراعت پول انگفت را برای اهیای جنگلات ولایات شمالی کشور تخصیص داده است. این نه تنها بواسطۀ سکه ها و نامهای (تاج-) ایشان نشان داده میشود بلکه همچنان بواسطه این حقیقت که آنها تماما سبک انفرادی تاج خویش را داشتند.

ساسانیان در سرزمین های شمالشرقی خویش نیز سیستم مسکوکات کوشان ها را قبول میکنند. همانطور که نام آن ها نشان می دهد، این نوع دوست دارد که حشرات را بخورد، از جمله مورچه . این سکه ها بطورخاصی از وادی اندوس و هم از ساحه جلال آباد و بگرام و شمال هندوکش شناخته میشود. ازاینجا معلوم میشود که حاکمان مربوط به خانواده شاهی بوده و آنها نامهای را اختیارمیکردند که شایستۀ مقام آنها بوده است. او خود را پسر شاه شاهان، هرمزد 2 میخواند. این باید شورش ساکای رهبری شونده توسط برادر شاه (یا پسر کاکایش) بنام هورمیزد باشد که درمنابع دیگر ذکرشده است.

کلَودیس مامیرتینوس، مورخ قدیمی دیگری میگوید که این برادر شورشی ازپشتیبانی “گیلها، بکتریانها و ساکا ها” برخوردار بود. زرنج متعاقبا توسط سامانی ها در911 م تسخیر میشود. محبت نسبت به کسی بود که به جمع ما وارد میشود و ما او را نمی شناسیم حتی اگر قرار است سلطه ای بر سرزمین ما ایجاد شود. حاکمان متعددیکه این سکه ها را نشرکردند عبارتند از(بترتیب کرونولوژی): ارد شیر1، اردشیر2، فیروز1، هورمیزد1، فیروز2، هورمیزد2، بهرام 1 و بهرام 2. آنها خود را “شاه کوشانها” یا حتی “شاه شاهان کوشانها” خوانده اند که نشان میدهد آنها خود را جانشینان شاهان (حقیقی) کوشان میدانستند.

نام ایشان یادآور خصلت هونی آنها بوده و نشان میدهد که چطورایشان و هیفتالیت (یفتلی) هائیکه جانشین آنها میشوند، بجهان خارج شناخته میشوند. این چاپها نشاندهندۀ کنترول حاکمان کوشانی- ساسانی در سرزمین های است که قبلا مربوط به امپراطورکوشان بوده است، برخلاف سرزمینهای شمال وشرق افغانستان، جائیکه سکه های شیوا و ناندی ضرب میشوند. تاریخ سکه های کوشانی- ساسانی مشکل است. اینها دارای متن های در خط پارسی میانه و پهلوی است. اینها دارای شیوا و نرگاو او (ناندی) درعقب با یک قهرمان بکتریائی با خط شکسته یونانی است که بورزاواندو یازادو (“خدای متعال”) خوانده میشود.

این متنها اکثرا دربالای چرم، درهردوجانب وبا خط شکستۀ بکتریان نوشته شده است. این اسناد احتمالا دریک ناحیه درشمال کوتلهای هندوکش دردوران اولیه اسلامی بنام سلطنت راب نوشته شده اند. احتمالا شما که این متن را میخوانید حداقل یکبار به سواحل شمالی و جنگلهای زیبای آن سفر کردهاید. به طوری که دامنه های جنوبی کوه پوشیده از چمنزارها و مناطق شمالی به ویژه در بالای ارتفاعات ۲۰۰ تا ۸۰۰ متری درختان بلند و جنگلی دارد.

درعین زمان بامتداد مرزهای غربی سلطنت کیداریت، ساسانیان سخت میکوشند مناطق ازدست رفته را بدست آورند. از پیچیده ترین زیست بوم های جهان که غنی ترین تنوع گیاهی و جانوری را دارد ………………. شاید برایتان جالب باشد بدانید کوهنوردانی که به قله دماوند صعود کرده اند، همواره دشت لار را زیباترین و جذاب ترین مسیر صعود به دماوند می دانند. در جاده هراز باید از روی پلی که به روستای لهاش راه دارد از جاده خارج شوید و بعد از ادامه مسیر در یک جاده خاکی به نزدیکی دشت اول میرسید.

4 کیلومتر ابتدایی مسیر به صورت سربالایی و مابقی مسیر سرپایینی خواهد بود . است و بر حسب مورد مشمول مقررات قانون جلوگیری ازتصرف عدوانی خواهد بود. «تاریخ و فرهنگ ارمنستان: پژوهشی بر تاریخ و فرهنگ کشور ارمنستان»، «سلام بر شما ارمنیها: مجموعه شعرهای ارمنی»، «در شب تنهایی و رؤیاها: مجموعه شعرهای ارمنی»، «رازقیها بگذار عطر بفشانند: مجموعه شعرهای فارسی» و «در شب تنهایی و زمستان جهان: مجموعه شعرهای فارسی» از جمله دیگر آثار نوریزاده هستند. او میخواست خود، ایرانرا نیک گرداند، ولی از چه راه؟ وقتی او از چین بمحدودۀ شمال پاکستان فعلی میرسد، یک جامعۀ بودیستی شگوفان شاخه عرادۀ کوچک (هینایانه) را درمییابد.

جنازهٔ دو نفر را در پایین از زیر گل و لای کنده بیرون آوردند، در ده «زندهباد» دفن کردند. این جنگل در هر فصلی از سال با چشم اندازهای بی بدیل از شما پذیرایی می کند اما خیلی از گردشگران موافقند که زیبایی و جذابیت آن در فصل پاییز چیز دیگریست! روستای ابر در فاصله 12 کیلومتری جنگل ابر قرار گرفته و بیشتر به خاطر امکانات اقامتی که در اختیار مسافران و گردشگران می گذارد معروف شده است. پل معلق آمل پلی بسیار دیدنی و جذاب در شهر است که در میان گردشگران و بومی ها به پل فلزی نیز معروف می باشد.

شاید بتوان گفت که با توجه به تنوع پوشش گیاهی در این منطقه گردشگران و بازدیدکنندگانی که به جنگل ابر شاهرود میآیند به دو دسته تقسیم خواهند شد. همانطور که پیش از این نیز اشاره شد دلیل نامگذاری جنگل ابر به وجود ابرهایی در آغوش این جنگل باز میگردد. اين جنگلها در دوران سوم زمين شناسي در حدود 60 ميليون سال پيش به وجود آمده اند. از سال دوم شاپور2 (309- 79 م) یک کتیبه در پرسیپولیس از شاپور دیگری بنام “شاه ساکاها، شاه هندوستان، سرزمین ساکا و توران تا دوردستها دربحیره” وجود دارد. به گزارش سی ان ان در سال ۲۰۰۹ اعضای قبیله کولینا در برزیل مرد جوانی را در جنگل به دام انداخته، کشته، سلاخی کرده و خورده اند.

تفنکچیان بخانه در آمده حاجی میرزا محمدرضا را با چند تن دیگر از خویشانش گرفته، و با رسوایی جلو انداخته، و با موزیک روانه گردیدند. آنها تحت آتیلا تقریبا موفق میشوند تمام امپراطوری روم غربی را اشغال کنند، قبل ازاینکه در چالونز در 451 م شکست بخورند. اتحاد که در واقعیت شاید نشان دهندۀ شکست شیونایتها واحتمالا دربرگیرندۀ همکاری سربازان شیونیت در ارتش شاپور باشد که بمقابل امپراطوری روم (شرقی) استعمال میشود. با مهاجرت های بزرگی که در اواخر هزارۀ اول ق م آغازمیگردد تعداد زیاد مردمان آلتائی گوی بطرف غرب رانده میشوند، یعنی آغازحرکتی که حدود یکهزارسال بعد باعث موجودیت ایشان دریکقسمت بزرگ آسیای میانه وشرق نزدیک میشود.

صدای زنگ این مار ها نوعی هشدار می باشد و باید از نزدیک شدن به آن ها بپرهیزید. از آنجا که دغدغه اصلی انتشارات جنگل رساندن برترین و بهروزترین کتابهای خارجی به دست هواداران این گونه کتابهاست، بخش گلدن باکس در سایت جنگل (اولین بنر صفحه اصلی) به وجود آمد. بالاخره دراینجا سکه های مسی ضخیم وجود دارد که تا اندازۀ مشابه به گروه قبلی یعنی حامل تصویریک مصلح آتش درعقب آنست. اولین گروه مهاجمین درشمال افغانستان درنیمۀ سده چهارم، شیونایت ها اند. نظریات عمومی که با شواهد نوشتاری تقویه میشود، پیشنهاد که میکند قسمت اعظم سکه ها در جریان اواخر سده سوم و چهارم م نشرشده اند.

اکثریت اسناد باید بین اوایل سده های چهارم و اواخرهشتم قرارداشته باشند. آتش خاموش شده بود و ما هم باید برای فردا و پیاده روی در جنگل آماده میشدیم.. درهم های نقرۀ استواراست، طلا فقط برای مقاصد خاصی نشر شده و سکه های مسی وجود ندارد. دراینجا همچنان شواهد سکه شناسی وجود دارد که نفوذ سریع ساسانیان درشرق را نشان میدهد. تفوق ساسانیان درشرق مدت زیادی دوام نکرده و بزودی موقعیت آنها درمعرض خطرقرارمیگیرد. مطابق عین منبع، بزودی پس ازآن شاه ساسانی یک اتحاد با شیونایت ها، گیلها وساکاها عقد میکند.

ماده 1- به منظور حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگيری از قطع بیرويه درختان قطع هر نوع درخت در محدوده قانونی و حريم شهرها بدون اجازه شهرداری و در روستاها در هر منطقه كه دولت تصويب و آگهی نمايد پس از آن بدون اجازه وزرات كشاورزی و منابع طبيعی ممنوع است. خانوادۀ زبانی آلتائی پس ازکوههای آلتای درآسیای میانه بامتداد مرزهای سایبریا/ چین نامگذاری میشود. وابستگی دقیق تباری و زبانی آنها هنوزهم نامعلوم است، اما بصورت عام قبول شده که آنها مربوط به مردمان صحبت کنندۀ- آلتائی بوده ویکتعداد دانشمندان فرض میکنند آنها مربوط به شاخۀ ترکی اند.

مهاجمین جدید بصورت عام بنام یفتلیها یاد میشوند که احتمالا از نگاه تباری مربوط به شیونایتها باشند که قبل ازایشان آمده بودند. بیزانتین ها آنها را بصورت عام بنام هون های (سرخ یا سفید) یا ابدیلای/ایفتالیتای نامیده است. پستهزار بادغیس بزرگترین جنگل پسته در افغانستان است که بیشتر از ۹۵ هزار هکتار زمین را پوشانیده است. میانگین پیش­بینی هر درخت، خروجی حاصل از رگرسیون است. است و در هر لایه درختانی با ارتفاع معیّن قرار دارد.

نوع تاج ونام حاکم غالبا با سکه های نوع “کوشان” کوشانی- ساسانی مطابقت دارد. در بین اینها سکه های مشهور کاسۀ (بشقاب مانند) طلائی کوشانی- ساسانی وجود داشتند. دامنهها و درههای سرسبز آمیخته از درختان، درختچهها، گلهای رنگارنگ، چمنزارها، چشمهسارها و نهرها همراه با آبشارهای مرتفع و دیدنی با حیات وحش منحصر بهفرد خود ترکیبی بینظیر و بیهمتا از ذخیرهگاههای بیوسفر جهان به وجود آورده است. بعضی از ماهی ها کور بوده و بعضی هم دارای چشمان کوچک یا بزرگ اند بعضی شان دارای دهن خیلی بزرگ می باشند تا بتوانند شکار بزرگ را فرو ببرند. چیز مشابه درمورد حاکمان هخامنشی بکتریا صدق میکند که غالبا نام ویشتاسپ را حمل میکردند.

دیدگاهتان را بنویسید